NewsEye - 1st July 2015 - Sumam Bukhari Aur Ashraf Sohna Kay PPP Par Teer