Nawaz Sahrif Ki Fesla Na Man'ny Ki Hat Dharmi Se Mulk Me Anarchy aur,Afratafri Phel Jygi Or Koi Adal