Mian sahab ki Haqeeqat...as of Aug 29, 2014

Zainsha

Chief Minister (5k+ posts)
kut*tay waali ho rahee hai aaj kal gan*jay kay saath.. phir bhi bay*ghai*rat chipka hua hai kursi say..
 

ansarppu

Minister (2k+ posts)
10616580_643997042365334_1388824404900823818_n.jpg
 
Sponsored Link