MD PSO aur Cheif Justice SC kitni salary le rahay hai - Rauf Klasra reveals