Maryam Nawaz deputy PM bani hue hai,main data darbar ja raha hon is haq se mujhe koi nahi rok sakhta