Khabar Se Khabar Tak - 29th July 2015 - BBC Ka Mullah Omer Ki Halakat Ka Dawa..