Jaiza - 28th July 2015 - PTI Par Assembly Say Bay Dhakli Ki Talwar Lataknay Lagi