ISHQ-E-RASOOL S.A.W MAIN DOOBA ZAID HAMID

rufntuf

Voter (50+ posts)
???????? ?? ???? ?????? ?? ???? 85? ??? ???? ??? 86? ??? ?? ?? ????? ?? ?????? ????? ???? ?? ??? ????? ???? ??? ??? ?? ????? 2003? ??? ???? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ?? ?? ???? ????? ?????? ??? ??????? ?? ????????? ?? ???? ??? ???? ??? ???? ???? ??? ??? ??????? ?? ???? ??? ?? ??????? ??? ???????? ?? 11/9???? ????? ??? ????? ?? ????? ??? ???????? ?? ????? ?? ??? ?? ??? ???? ??? ???? ??? ??? ??? ???? ?? ??????? ?? ???19????? ?? ??? ?? ???? ???? ??? ????? ???? ?????? ???? ????? ???? ?? ???? ??? ??????? ?? ?? ??? ???? ?? ??? ??? ???? ????? ???? ?? ???????? ??? ????? ?? ????? ?? ????? ???? ???? ???? ????? 2006? ?? ???? ???? ??? ???? ????? ?????? ??? ??????? ?? ????????? ?? ???? ???? ?? ??? ???? ????? ' ????????' ??? ???' ????? ?????? ??? ??????? ? ????????? ?? ?????? ?? ???? ????? ??? ?? ?? ?? ??????? ?? ??? ???? ??? ??? ??????? ?? ???? ????? ?? ?????? ??? ?? ??? ??? ????? ???? ?? ???? ????? ??? ???? ???? ????? ???? ???????? ?? ?? ?? ?? ??? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ?? ??? ????' ????? ??? ????? ??? ????? ???? ??? ????? ???? ?? ?? ??? ???? ?? ???? ????? ???? ?? ??? ??? ??? ?? ????? ??? ????? ????? ???? ?? ??? ?? ???????? ?? ??? ?? ??? ?? ????? ?????? ???? ????? ??? ??????? ?? ??? ??? ?? ????' ????? ??? ????? ?? ??? ??? ?? ????? ???? ????? ????? ???? ?? ?? ? ?? ?? ?????? ?? ??? ?? ?? ????? ?? ??? ????? ????????' ?????????' ????????? ??? ????? ?????? ?? ????? ???? ?? ???? ??? ?? ????? ????? ???? ??? ?? ??? ??? ????? ??? ?? ???? ??? ???? ???? ???? ?? ??? ????' ????? ??? ????? ????? ??? ?? ?? ???????? ?? ???? ??? ???? ?? ???? ????? ???? ????' ??? ????? ?? ???? ?? ????? ??? ????? ??? ????? ????? ??? ???? ???? ?? ?? ??? ????? ????? ???? ???? ??? ????? ???? ??? ?????? ?? ???? ????????? ?? ??? ??? ??? ?? ?? ??????? ??? ???????? ?? ????? ??? ?????? ?? ????? ???? ???? ???? ???? ?? ??? ???????? ?? ????? ??? ????? ????? ?? ??? ??????? ??? ????? ???? ?? ?? ??? ??? ???? ???? ??? ?? ???? ????? ???? ????? ?????? ?? ??? ??? ?? ?? ????? ?????? ?????? ???? ?? ????? ??? ??? ?????? ???? ?? ???? ???? ?? ?? ? ?? ???? ???? ???????? ????? ???? ???? ??? ?? ??? ??? ????? ??? ?? ??? ??? ?? ????? ??? ?? ?? ????? ??? ??? ???? ???? ??? ????? ?? ????? ?? ????? ?? ???? ??? ???? ??? ??? ?? ????? ?? ???? ???? ???? ???? ??? ??? ???? ???? ???' ????????' ??? ??? ??? ?? ??? ???? ?????? ?? ????? ????? ??????? ??? ???? ??? ???? ?? ???? ?? ????? ????? ????? ????? ????? ?? ?????' ??? ???? ?? ??? ??? ????? ??? ???? ???? ?? ??? ???? ??? ?? ????? ??? ?? ??? ??? ??? ????? ????? ???? ????? ???' ????? ??? ?????? ??? ???? ?? ?? ?????? ??? ???? ???? ??? ??? ?????? ?? ??? ?? ?? ??? ??? ?????? ?? ????? ?? ???? ???? ??? ? ?? ??? ??? ?? ?? ?????? ??? ???? ??????? ??? ?????? ??? ?? ????? ????? ???? ??? ???? ???? ???? ?? ???? ???????? ?? ?? ?? ?? ?????? ???? ?? ?? ??? ???? ????? ????? ??? ??? ????? ?? ??? ?? ????? ????? ??? ????? ???? ???? ??? ?? ?? ????? ?? ???? ???? ?? ?? ???? ?????? ?? ?? ????? ?? ???? ??????? ???? ????? ?? ????? ???? ?? ??????? ?? ????? ??? ???? ??? ???? ???? ?? ???? ??? ?? ????? ?? ?? ?????? ??? ??? ??? ?? ????? ???? ?? ??????? ?? ??? ????? ???? ????? ?? ????? ????????? ?? ??? ???? ???? ?? ???? ??? ?? ??? ????? ????? ????? ??? ?? ???? ??? ????? ???? ???? ??????????' ???? ???' ???? ????? ??? ??? ??? ?????? ??? ????? ????? ???? ?? ?? ?? ???? ?? ???? ???? ???? ??? ??? ???? ????? ?? ?? ?? ???? ??? ???? ??? ?? ???? ??? ?? ??? ???? ???? ????? ??? ?? ???? ???? ?? ??? ?? ????? ?????? ?? ?????? ???? ?????? ?? ???????? ???? ?? ???? ???? ?? ??? ???? ????? ?? ????? ?? ??? ?????? ??? ?? ???? ????? ??? ???? ??? ?? ????? ?? ????? ????? ??? ????? ??? ???? ??? ?? ??????? ???? ??? ???? ??? ???? ??? ???? ?? ????? ???? ??? ??????? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ?? ''????? ?? ?????? ?? ??? ???? ?? ???? ????? ??? ???? ??? ?? ???? ?????? ??? ??? ?? ?????? ?????? ?? ??? ?? ????? ???? ????? ?? ??? ?? ????? ???? ?? ?? ??? ????? ??? ????? ?? ???? ? ???? ?????? ??? ????? ????? ???? ??? ???? ?? ?????? ?? ?? ????? ?? ????? ??? ????? ?? ?? ??? ???? ???? ??? ???? ????
??? ???? ?? 18???? ??? ??? ??? ?? ????? ???? ??? ??? ???? ???? ???? ?? ??? ???? ??? ???? ?????' ?? ????' ????? ??? ????? ???? ???? ?? ??? ??? ???? ???? ?? ?? ?? ????? ????? ?? ?????' ??? ???? ?? ???' ????? ?? ??? ????? ?? ??????? ???? ??? ??? ?? ???? ???? ?????? ?? ????? ??? ????? ???? ????? ?? ???? ??? ???? ???? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ??? ???? ?? ??? ???? ???? ??? ???? ??? ???? ??? ??? ???? ???? ????? ?? ????? ?? ?? ????? ???? ??? ?? ??????? ???? ????? ???' ???? ??? ???????? ?? ??? ??? ??? ???? ????? ??? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ?? ??????? ?? ????? ''??? ???'' ?? ???? ???? ????? ??????? ?? ????? ??? ??? ???? ????? ???????? ??? ?? ?? ????? ?? ??? ?????? ??? ??? ????? ?? ?? ?????? ??? ?????? ?? ???? ????? ??? ??? ??? ?? ?? ??? ???? ????? ?? ??? ??? ????? ???? ?? ??????? ?? ?????? ??? ????? ????? ?? ?????? ??? ???? ???? ???? ?? ?? ????????? ??? ???? ??? ?? ????? ???????? ??? ???? ???????? ?? ????? ??? ?????? ?? ?? ???? ???? ?????? ???????? ?? ????? ???? ??? ?? ???? ???? ?? ??? ?? ????? ?????? ??? ?????? ???? ??? ???? ??? ????? ?? ??????? ????? ?? ??? ?????? ????? ?? ???? ?? ????? ???? ?? ????? ??? ??? ??? ???? ????? ??? ?????? ???? ???? ???? ??? ?? ?? ????? ?? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ?? ??? ???? ??? ??? ???? ?? ?? ????? ??? ??? ???? ???? ?? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ?????? ???? ?? ?? ?? ?????? ??? ???? ??? ???? ?? ?? ???? ??????? ???? ?? ???? ??? ?? ????? ?? ??? ????? ????? ?? ????? ??? ?????? ??? ?? ?? ??? ???? ?? ??? ???? ??? ????? ???? ???' ????? ??? ?????? ??? ????? ??? ???? ???? ??? ???? ????? ?? ????? ???? ???? ???? ??? ?????? ???? ??? ?? ?? ???? ??? ?? ?? ???? ???? ???? ???????? ?? ????? ?? ???? ?????? ???? ???? ?? ???? ????? ???? ???
??? ????? ?? ??????? ?? ??? ????? ?? ??? ??? ???? ???? ?? ??? ????? ??? ???? ???? ?? ???? ?? ??? ??????? ???? ??? ??? ??? ???? ????? ?? ?? ?? ???? ???? ??? ?? ???? ?? ''?????'' ??? ''???? ??? ?? ????? ?? ??? ???? ???? ?? ????? ?? ??? ????? ??? ???? ???? ?? ??? ?? ??? ????? ?? ??? ?? ????? ??? ???? ?????? ????????? ??? ?? ???? ????? ??? ???? ?? ????? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ???? ?????? ?? ??? ?? ?? ????? ?? ???? ????? ??? ?? ???? ??? ?? ? ??? ???? ???? ???? ?? ??? ????' ????? ????? ?? ?????? ?? ???? ????? ??? ???? ?? ?? ? ??? ?? ???? ????? ????? ???? ??? ??? ?????? ????? ????? ???? ?? ???? ?????? ?? ?? ???? ???? ??? ???? ??? ?????? ?? ?? ?? ??? ????? ????? (????)

ARTICLE BY PROF. MOHI-U-DIN
DAILY AUSAF
http://www.dailyausaf.com/edi_detail.ph ... &art_id=31" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
 

rufntuf

Voter (50+ posts)
KAASH KAY HUM INSAAN KHUDA KI HIKMAT TO JAAN SAKTE...

YEH INSAAN KI KHAS KER MUSALMANON KI AUR MISALMANON MAIN PAKISTISTANI MUSALMANON KI HASLAT HAI HUM KISI TO APNE SE AGAY BHARTA NAHIN DEKH SAKTE, AUR UN MAIN HUMARE KUCH KIA BAHUT SE ULLEMA BHI HAIN (NO OFFENCE, I RESPECT THEM ALL)

PAISH-E-HIDMAT HAI AIK CHUTKULA...

DOZAKH KE HAR DARWAZAY PER FARISHTAY TAI'NAT THAY, SIRF AIK KO CHOR KER. KISI NAY FARISHTON SE POOCHA...
FALAN DARWAZE PER KION KOI PEHRA NAHIN HAI..
FARISHTAY NAY JAWAB DIA, "WAHAN SAB PAKISTANI HAIN, JAB BHI KOI BAHAR ANAY LAGTA HAI US KE SATHI USAY WAPIS KHENCH LAITAY HAIN"
 

gazoomartian

Prime Minister (20k+ posts)
SubhanAllah. lets see what molvis have to say about it.... :D

Zaid Hamid Zindabad
Pakistan Paindabad
 

gazoomartian

Prime Minister (20k+ posts)
rufntuf said:
KAASH KAY HUM INSAAN KHUDA KI HIKMAT TO JAAN SAKTE...

YEH INSAAN KI KHAS KER MUSALMANON KI AUR MISALMANON MAIN PAKISTISTANI MUSALMANON KI HASLAT HAI HUM KISI TO APNE SE AGAY BHARTA NAHIN DEKH SAKTE, AUR UN MAIN HUMARE KUCH KIA BAHUT SE ULLEMA BHI HAIN (NO OFFENCE, I RESPECT THEM ALL)

PAISH-E-HIDMAT HAI AIK CHUTKULA...

DOZAKH KE HAR DARWAZAY PER FARISHTAY TAI'NAT THAY, SIRF AIK KO CHOR KER. KISI NAY FARISHTON SE POOCHA...
FALAN DARWAZE PER KION KOI PEHRA NAHIN HAI..
FARISHTAY NAY JAWAB DIA, "WAHAN SAB PAKISTANI HAIN, JAB BHI KOI BAHAR ANAY LAGTA HAI US KE SATHI USAY WAPIS KHENCH LAITAY HAIN"
[hilar] [hilar]
 

khan afghan

Politcal Worker (100+ posts)
The Thing is very simple to find out who ordered to lodge
an FIR .The two persons one with white beared and one with
black beared who did press conference should be intarrogated
that
who tell them that Zaid Hamid is the killer of Maulana Jalalpuri .
Those are the real people who killed Maulana Jalalapuri.
Dont need to further argue this matter.Just arrest the
Two people who did Press conference and announced
that Zaid Hamid is the killer.When they confess
who told them all this then we are near to expose all those
who are involved in the killing of ULLAMAS and sectarian violence.
Please debate this matter on my points .Thanks.
 

wsher

Citizen
Main aaj yahan aik discussion kerna chahta hoon. Main chahoon ga ke aap sab urdu mein jawab dein ta ke jin logon ko English samajh nahi aati woh aasani se samajh sakein. Mere kuch sawal hain aap sab se jo main aik Musalman bhai ke tor pe poochna chahta hoon.

Kya yeh jaaiz hai ke kisi musalman pe kufr ka fatwa de diya jaye jab ke woh insane sab ke samney aa ke apne aqeedey ka ayelaan ker de?

Kya yeh jaaiz hai ke hum ucc insane ko sunaney ke baad be ucc ke khilaaf propaganda kerte rahein?

Kya yeh kisi Musalman ko ijaazat deta hai ke jo maamlaat Allah aur aik insane ke beech ke hain un mein dakhal andaazi karey?

Jab aik Musalman Khilafat ki baat karey Allah ke deen ki serparasti ki baat karey kya yeh jaaiz hai ke hum ucc ki mukhalfat karein?

Mera aik sawal jo sab se ahem hai Jaamat e Islami se hai ke inn logon ko yeh haq kiss ne diya key eh kisi insane pe kufr ka fatwa lagayein? Yeh khud tu Zardari jaise logon ke saath mil ke government banatey hain corruption mein be involve hain aur aaj tak in mein se kisi ne hakoomat ke khilaf awaz e haq buland nahi ki? Aaj tak in mein se kisi ne hakoomat se alag honey ke liye asteefa nahi diya? Inhon ne ghareef awam se saath kitna acha salook kiya hai?

Pehle tu yeh loog yeh daawa kerte rahe ke Zaid Hamid hakoomat ke saath mila hua hai lekin yeh baat kitni bewakoofana hai jo insane be aisi hakoomat ko support karey ga woh in ki so called democracy ki baat karey ga na ke Khilafat ki?

Aur yeh loog khud kyon bhaag bhaag ke gaye Shehbaz Sharif ke paas ta ke NOC cancel kerwaya jaye Zaid Hamid ke mission ka?

Let us suppose ager hum Zaid Hamid ka saath dete hain aur woh icc mulak mein Nizaam e Khilafat qaim ker de aur icc mulak ko Allah ke qanoon ke mutabik bana de tu humein aur kya chahye?

Zaid Hamid kya ker sakta hai icc government se zayada bura kya ho ga?

Akhari aur ahem sawal ager Zaid Hamid itna hi bura hai tu Indians ucc ke itne khilaaf kyon hain? Woh kyon mer rahe hain ucc ka naam sun sun ke?


Allah pe barosa karein mere bhai aur Allah sab ke dilon ka haal jananey wala hai kuch faisley Allah pe chorein. Jo maamley Allah aur aik insane ke dermiyaan hain ucc se door rahein. Apni neeyat theek ker lein aur Amal ka daar o midaar niyaton pe hai.

Allah hum sab ko hidayat de! Ameen
 

shahqais

Councller (250+ posts)
@wsher
Main Issue with zaid hamid is his association with yousaf kazzab and how he is defending it.I am not against his mission of Takmeel-e-Pakistan.I love my country.

Meray bhai Most of your questions are answered here. The content has been taken for the following link.

http://www.facebook.com/home.php?#!/topic.php?uid=244922893101&topic=14035



1. Why all Ulemas relied on the News of khabren and gave fatwa against Yousuf Kazzab.

Answer: Ulema give fatwa when an issue is placed in front of them. E.g. I can ask an aalim to give a fatawa on whether if asim lends me 10,000 rupees and asks for 1100 back next month, is this riba or not. If an alim gives fatawa that this is riba, this does not mean Asim actually lent me that money. Maybe he did not. Ulema job is not to investigate, but to give fatwa that "IF" yusuf said this and this as reported, does he qualify to become a kazzab or not. That is the fatwa that they gave.

Any alim, today, would give the same fatwa i.e. if a person says "Ana muhammad", and by that statement, means (naozubillah) Muhammad Rasul Allah (sm), then he is kazzab. The jurisdiction of the fatwa is only theoretical. This is what they said.

The application of this fatwa on kazzab yusuf was decided by the court, after validating from multiple witnesses that yusuf, in fact, actually said that to multiple people. A person very close to me actually validated this fact from the witnesses. The same witnesses disclosed to khabrain. The same witnesses said so in court. Some of those witnesses are still alive. To say that ulema relied on false news of khabrain and other newspapers is all rubbish. No doubt zia shahid was a black mailer, but he black mailed only those against whom he had collected evidences. The devil laughs when one theif robs another. Zia shahid's corruption does not absolve yusuf of what he used to claim and say. The witness against yusuf of this fact are many. Zaid himself has never denied, and never can deny, in specific terms, that yusuf never said "ana muhammad". Privately phone kar ke pooch lain zaid bhai say ke yusuf yeh kehta tha ya naheen. Fatwa was only about this statement. That fatwa still holds. That fatwa can be validated by any contemporary scholar also i.e. if a person says "I am Muhammad" is he a kazzab or not. All ulema say yes to this, that he would be.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2. What is your opinion about the those Ulema who are supporting Zaid Hamid?

Answer: "Supporting" zaid hamid is a very vague statement. There is not a single aalim who supports yusuf kazzab. There is not a single aalim who says that saying "ana muhammad" does not make you a kazzab. If some alim takes a photo session with Zaid, that does not imply he is absolving yusuf, or condoning Zaid's hesitance towards calling yusuf a kazzab. Please give me phone number or show you tube biyan of any one aalim who says yusuf was NOT a kazzab. That means in this issue, no aalim supports him.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Give here a single statement or act i repeat any stem,ent or act by Zaid Hamid where he said "Follow Yousuf Ali".

His act of trying to "absolve" yusuf of kazzabiat to such an extent that he compromised takmeel mission for it, casts doubt over his intentions. Other than that, so far there is no direct statement from him to follow yusuf. But that does not mean anything. If you want to follow him because he hasn't said anything "for" yusuf, then its fine. We stopped following him because he hasn't said anything "against" yusuf either. That is our choice.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4. What are the requirement to be a Muslim?

To believe in the Kalimah, which includes considering hazrat Muhammad (sm) Bin Abdullah as Rasul Allah. If anyone considers Muhemmed Yusuf Ali as Rasul Allah, or a physical manifestation of him, then that casts doubt on his being muslim also. Muhemmed Yusuf Ali used to call himsef Rasul Allah, and Zaid has never said he is kazzab, which means Zaid believes in this. Irrespective of whether this makes him a muslim or not a muslim, it makes him doubtful.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5. Proof from Quran and Sunnah that Zaid Hamid is not Muslim...

"Ma kaana Muhammad un abaa ahadin min rijaal ul wa lakin rasul Allah e wa khatam an nabiyeen...".

This verse specifically establishes Muhammad bin Abdullah as the last Prophet(sm) and anyone who believes Muhemmed Yusuf Ali was ALSO a manifestation of Muhammad Rasul Allah, is in opposition to this verse of the Quran, and hence not a muslim. I'm not saying zaid believes it this way which makes him a non-muslim. I am saying if he does not specifically state that he does not, than people have legitimate reason to "doubt" him, which they do, and because of which they have left him, and many are leaving. Its not for us to decide if zaid's a muslim or not. Its for us to make reasonable, responsible judgement on who is being honest and truthful and who is not.


There is a lot more to this issue, which brasstacks is not disclosing. If nothing else, at least they are not being honest, and do not trust the good judgement of their own fan base, which is practically an insult to all of you which you do not realize. If everything about yusuf is clean and he was a great sufi scholar, why not do a program about him and disclose all facts about him, along with their explanations?
 

wsher

Citizen
shahqais said:
@wsher
Main Issue with zaid hamid is his association with yousaf kazzab and how he is defending it.I am not against his mission of Takmeel-e-Pakistan.I love my country.

Meray bhai Most of your questions are answered here. The content has been taken for the following link.

http://www.facebook.com/home.php?#!/topic.php?uid=244922893101&topic=14035



1. Why all Ulemas relied on the News of khabren and gave fatwa against Yousuf Kazzab.

Answer: Ulema give fatwa when an issue is placed in front of them. E.g. I can ask an aalim to give a fatawa on whether if asim lends me 10,000 rupees and asks for 1100 back next month, is this riba or not. If an alim gives fatawa that this is riba, this does not mean Asim actually lent me that money. Maybe he did not. Ulema job is not to investigate, but to give fatwa that "IF" yusuf said this and this as reported, does he qualify to become a kazzab or not. That is the fatwa that they gave.

Any alim, today, would give the same fatwa i.e. if a person says "Ana muhammad", and by that statement, means (naozubillah) Muhammad Rasul Allah (sm), then he is kazzab. The jurisdiction of the fatwa is only theoretical. This is what they said.

The application of this fatwa on kazzab yusuf was decided by the court, after validating from multiple witnesses that yusuf, in fact, actually said that to multiple people. A person very close to me actually validated this fact from the witnesses. The same witnesses disclosed to khabrain. The same witnesses said so in court. Some of those witnesses are still alive. To say that ulema relied on false news of khabrain and other newspapers is all rubbish. No doubt zia shahid was a black mailer, but he black mailed only those against whom he had collected evidences. The devil laughs when one theif robs another. Zia shahid's corruption does not absolve yusuf of what he used to claim and say. The witness against yusuf of this fact are many. Zaid himself has never denied, and never can deny, in specific terms, that yusuf never said "ana muhammad". Privately phone kar ke pooch lain zaid bhai say ke yusuf yeh kehta tha ya naheen. Fatwa was only about this statement. That fatwa still holds. That fatwa can be validated by any contemporary scholar also i.e. if a person says "I am Muhammad" is he a kazzab or not. All ulema say yes to this, that he would be.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2. What is your opinion about the those Ulema who are supporting Zaid Hamid?

Answer: "Supporting" zaid hamid is a very vague statement. There is not a single aalim who supports yusuf kazzab. There is not a single aalim who says that saying "ana muhammad" does not make you a kazzab. If some alim takes a photo session with Zaid, that does not imply he is absolving yusuf, or condoning Zaid's hesitance towards calling yusuf a kazzab. Please give me phone number or show you tube biyan of any one aalim who says yusuf was NOT a kazzab. That means in this issue, no aalim supports him.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Give here a single statement or act i repeat any stem,ent or act by Zaid Hamid where he said "Follow Yousuf Ali".

His act of trying to "absolve" yusuf of kazzabiat to such an extent that he compromised takmeel mission for it, casts doubt over his intentions. Other than that, so far there is no direct statement from him to follow yusuf. But that does not mean anything. If you want to follow him because he hasn't said anything "for" yusuf, then its fine. We stopped following him because he hasn't said anything "against" yusuf either. That is our choice.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4. What are the requirement to be a Muslim?

To believe in the Kalimah, which includes considering hazrat Muhammad (sm) Bin Abdullah as Rasul Allah. If anyone considers Muhemmed Yusuf Ali as Rasul Allah, or a physical manifestation of him, then that casts doubt on his being muslim also. Muhemmed Yusuf Ali used to call himsef Rasul Allah, and Zaid has never said he is kazzab, which means Zaid believes in this. Irrespective of whether this makes him a muslim or not a muslim, it makes him doubtful.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5. Proof from Quran and Sunnah that Zaid Hamid is not Muslim...

"Ma kaana Muhammad un abaa ahadin min rijaal ul wa lakin rasul Allah e wa khatam an nabiyeen...".

This verse specifically establishes Muhammad bin Abdullah as the last Prophet(sm) and anyone who believes Muhemmed Yusuf Ali was ALSO a manifestation of Muhammad Rasul Allah, is in opposition to this verse of the Quran, and hence not a muslim. I'm not saying zaid believes it this way which makes him a non-muslim. I am saying if he does not specifically state that he does not, than people have legitimate reason to "doubt" him, which they do, and because of which they have left him, and many are leaving. Its not for us to decide if zaid's a muslim or not. Its for us to make reasonable, responsible judgement on who is being honest and truthful and who is not.


There is a lot more to this issue, which brasstacks is not disclosing. If nothing else, at least they are not being honest, and do not trust the good judgement of their own fan base, which is practically an insult to all of you which you do not realize. If everything about yusuf is clean and he was a great sufi scholar, why not do a program about him and disclose all facts about him, along with their explanations?





I am very scared to Allah while speaking about such issues all I pray to Allah that my intention is not wrong and I do not interfere in anyone's belief. I dont know you might be a better muslims who knows except Allah.

All I am trying to say is Zaid Hamid has announced his aqeeda very wide and clear being a muslim I have no right to question him any further. I should rather look on the work he wants to do which is great prevailing Khilafat and existence of Islamic state.

You know what I must say something to you the issues of religion are very sensitive and they entirly between Allah and a human being we should not interfere between them. We should look on how good we are.

And lets suppose even if Zaid Hamid is wrong what damage he can bring to the country I am sure it wont be more than this current setup made up so called Ulemas of Jamat e Islami.

Therefore I believe I would support him. He never said anything against my beliefs so yes I am going to support him with open minded. And its time to wake up.