Doraaye on Dawn News - 8th June 2019 - Nawaz Sharif Ko Sehat Kay Ilawa Koi Aur Issue To Nahi