Decision to cancel Jalsa was that of Imran Khan, Sabir Shakir...

tahirmajid

Chief Minister (5k+ posts)
Har jalsa postpone karney kay baad yehi kaha jata hay keh ye hona tha, wo hona tha,
Hone do jo hona hay, qurbani diey bina kuch hasil nahi hona, jo thori boht awaam abhi nahi janti un ko bhi Pata chalne do, international community ko bhi Pata chalne do keh shahbaz, Hafiz kis zaalim ka name hay.