Australia Prime Minister Special Message to Muslims about Ramadan

akinternational

Minister (2k+ posts)
ulama e su ne aur IK hukumat ne awam ko inteshar ka shikar banaya hai....koi faisla awam ki zehniyat, jazbat, zaruriat aur nafsiyat ke mutabiq nahin ho raha....IK ka hukm hai lockdown nahin ulama e su kehte hain masjid khlna aur 5 admiyon ka masjid men namaz ada karna zaruri hai...kaise mumkin hai, in naam nehad ustad islam ke thekedar aur hukumat ke na ehel logon ko kuch idrak nahin....
............Wahid hal ISLAMI INQELAB, iman le ao, koshish karo, dua karo, sabr karo.......
 
Sponsored Link