Ap Yeh Sabit Karna Chahaty Hen Ke Yeh Bhi Bury Hen Aor Hum bhi? Javed Ch Ka Maiza Hameed say Sawal