Ab is mulk mein yeh faisla kerna mushkil hai ke ashrafia corrupt hai yan awam - Hassan Nisar

Talwar Gujjar

Chief Minister (5k+ posts)
Yeh baat kaafi had tak sahi ha. Itna jhoot bolta ha hamara media k samaj h nahein aati corruption ha b ya nahein aur ha to kahan ha.