92 at 8 - 27th June 2018 - NAB Ki Karwaiyan Noon League Ki Nai Hikmat-e-Amli Kya Hogi