vs rashid qureshi

  1. DashingPun

    Khawaja Saad Rafique Vs Rashid Qureshi

    Khawaja Saad Rafique Vs Rashid Qureshi,kia funny batain ki hain inhon nai[hilar]:lol:[hilar] Mohalay ki fight ki yaad taza ker di jis main 2aurtain larti hain or khoob entertain karti hain sub ko:lol:[hilar]