sassi

  1. Islamabad Tonight

    Islamabad Tonight - 25th April 2011 - Zaeem Hussain Qadri & Sassi Palejo - Karachi Should Be a New P

  2. Islamabad Tonight

    Islamabad Tonight - 13th April 2011 - Sassi Palejo & Zafar Iqbal Jhagra - Bhutto Case