rabta

  1. WatanDost

    Zulfaqar Mirza and shahi Syed should Leave Karachi in 48 hours - Mohajir Rabta Council

    Kia yeah aap ki JAHALAT urBADMAASHI nahi hai? Ghalti per MAAFI maangi ja sakti hai Jo kai maangi gai. AAP KO YEAH HAQ KIS NAI DIYA HAI kai PAKISTAN KAI KISSI SHEHRI ko CHAHEY woh kitna JAHIL kioon na ho APP PAKISTAN KAI KISSI SHEHAR SAI NIKAL JANEY KA MUTALBA KARAIN?
  2. Kal Tak

    Kal Tak - 21st March 2011 - Umar Cheema (PTI), Mushahid Ullah Khan (MQM) - Imran, Altaf Rabta