kala

  1. C

    Gora Chitta Bandar (Raymond) Sanu Kala Kar Gaya- Darling Song