jhangir

  1. Aaj Ki Khabar

    Aaj Ki Khabar - 13th June 2011 - Faisal raza Abidi, Asma Jhangir & Pervez Rasheed

  2. H

    Javed Ghamdi, Salman Taseer, Asma Jhangir :: Khuda ka khof karen plz! - Nice Column by Orya Maqbool