jamhoriyat

  1. Rana Tahir Mahmood

    Anchors Jamhoriyat dushmun hain BUK BUk Bakwas Kertay rehtay hain - Minister Railways

    http://ejang.jang.com.pk/5-6-2011/Karachi/pic.asp?picname=1031.gif