U
Reaction score
0

Advertisement

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thnh lập cng ty trọn gi tư vấn php luật dịch vụ kế ton trọn gi đo tạo kế ton bn lề như sau: "Sau chiến tranh, ti liệu của qun Đức do hai nước Lin X v Mỹ chia nhau bảo quản, một số ti liệu b mật phải chờ đến năm 2045 mới được giải mật, hoặc sẽ giữ b mật mi mi. Theo thng tin chnh thức th hầu hết cc ti liệu qun Đức vơ vt được trong lần đầu tin đến Ty Tạng đều đ bị hủy hoại trong một trận hỏa hoạn lớn vo năm 1945, về tnh chn thực của sự việc ny, cần phải đợi điều tra lại."

    Giới thiệu về Hitler xong, phần ti liệu tiếp theo lại nhắc đến cc quan chức cấp cao khc của Đức Quốc x, như Himmler v Hermann Gring. Đm ny tất cả đều tin vo sức mạnh
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…