M
Reaction score
0

Advertisement

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thnh lập cng ty trọn gi tư vấn php luật dịch vụ kế ton trọn gi đo tạo kế ton lập tức băn khoăn, khng hiểu trong cuốn tạp ch đ c nhắc tới Morton Stanley hay chuyện g lin quan tới Bạc Ba La thần miếu hay khng. Gio sư Phương Tn trả lời g rằng, họ từng cố kiếm lại những số tạp ch ấy, nhưng quy m pht hnh tạp ch vo thời ấy cũng khng lớn lắm, nn cuối cng chỉ tm được một số duy nhất trong Thư viện Anh quốc. Trong số tạp ch ấy, c nhắc đến l cờ chữ Vạn, nhắc đến văn tự cổ v sức mạnh thần b ẩn chứa trong n, nhưng cũng khng loại trừ cc số tạp ch khc đ từng gp nhặt những chuyện thm cung b sử của Morton Stanley. Bởi v cuốn tạp ch tn gọi Vin ngọc
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…