K
Reaction score
374

Advertisement

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thnh lập cng ty trọn gi tư vấn php luật dịch vụ kế ton trọn gi đo tạo kế ton quốc của nước Đức v dn tộc Aryan. "Cực Bắc" nằm trong vi tổ chức c ảnh hưởng lớn nhất thời bấy giờ.

    Cc tn đồ của "Cực Bắc" tuyn bố "Cực Bắc" l một vng đất băng tuyết bao phủ, ở đ c một quốc gia, ở đ, vẫn cn người Aryan thuần chủng sinh sống, bọn họ c sức mạnh siu tự nhin, nhưng v một tai họa m đ hon ton tch biệt khỏi thế giới, bởi thế trong suốt một thời gian di khng được ai biết đến. Tương truyền, những người ny ẩn nu ở một khu vực thần b ngầm dưới lng đất, chỉ c một con đường b mật nối thng ln mặt đất. Muốn đi tới đ, phải vượt qua sng băng ngn năm, đi v
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…