A
Reaction score
0

Advertisement

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thnh lập cng ty trọn gi tư vấn php luật dịch vụ kế ton trọn gi đo tạo kế ton o một đường hầm tối tăm

    Hitler cực kỳ tin vo quan điểm ny, y đ lợi dụng thn phận đặc biệt của mnh để tham dự cc hoạt động của tổ chức "Cực Bắc", đồng thời đ mấy lần ln diễn thuyết

    Gio sư Phương Tn đ phn tch bn lề như sau: "Luận thuyết người Aryan l chủng người siu đẳng m tổ chức "Cực Bắc" đưa ra c ảnh hưởng rất lớn đối với Hitler v những thanh nin Đức cng thời với y, v cng củng cố thm niềm tin của Hitler đối với chủng người Aryan siu việt" "Vị tr địa l được miu tả trong luận thuyết của "Cực Bắc" trng khớp với Ty Tạng, c lẽ đ lm nền tảng để sau ny Hit
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…