"Aap Ne Mujh Se Dollar Kharidne Hain"- Shabaz Gill taunts Garida on her question about dollar price

Dawood Magsi

Minister (2k+ posts)
Yeh kia Khhti kisam ki Maandri bas ainkain laga kar peelay peelay daant nikaal rahi hai, koi qualification nain koi experience nain par Darakhton par charh charh kar aor khabrain parh parh k anchor bann gayi hai.
kia haal kar diya hai inn kanjron nain merey pakistan ka
 
Sponsored Link

Latest Blogs Featured Discussion